ஏழைகளுக்கான இல்லம் வழங்கும் திட்டம்! Houe for needy. SWDC Sammanthurai

ஏழைகளுக்கான இல்லம் வழங்கும் திட்டம்! Houe for needy. SWDC Sammanthurai

ஏழைகளுக்கான இல்லம் வழங்கும் திட்டம்! Houe for needy. SWDC Sammanthurai.  SWDC அமைப்பினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் ஏழைகளுக்கான வீடு வழங்கல் திட்டத்தின் முதல் இரண்டு வீடுகளும் இன்று (30/05/2020) பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். செந்நெல் கிராம, கிராம...
நம் ஊரை செழிப்பூட்ட மரம் நடுவோம் வாரீர்

நம் ஊரை செழிப்பூட்ட மரம் நடுவோம் வாரீர்

பசுமை நிறைந்த வயல் வெளிகளாலும், நீரோடைகளாலும் சூழப்பட்ட ஒரு அற்புத பூமி நமது சம்மாந்துறை… அல்ஹம்துலில்லாஹ், இது அல்லாஹ் நமக்கு அளித்த மிகப்பெரும் அருள் பூமி. நமது ஊரின் இந்த பசுமையை அதிகரித்து நிழல் மரம் சூழ்ந்த சம்மாந்துறையினை ஊருவாக்குவதற்காக நமது SWDC ஒரு...
SWDC இன்  சம்மாந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் திருத்த வேலைகள்

SWDC இன் சம்மாந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் திருத்த வேலைகள்

எமது பிராந்தியங்களில் கொடிய டெங்கு நுளம்புகளின் தாக்கம் அண்மைக்காலமாக அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது. இதன்விளைவாக வருகின்ற நோயாளர்களை வைத்திய சாலையில் வைத்து பராமரிக்கப்படுகின்ற போதிலும், வைத்தியசாலை விடுதிகள் சில நுளம்புவலைகள் பொருத்தப்படாது நோயாளிகள் மேலும்...
புன்னகையுடன் பாடசாலைக்கு – 2018

புன்னகையுடன் பாடசாலைக்கு – 2018

1.0  அறிமுகமும் இத்திட்டத்தின் தேவையும்: முன்பொரு காலம் இருந்தது வலுக்கட்டாயமாக மாணவர்களை பாடசாலையில் சேர்த்து கல்வி புகட்டுவது, இது சில நல்உள்ளங்களின் தூண்டுதல் அர்ப்பணிப்போடு இடம்பெற்றது. இப்போது சகலரிடமும் உள்ள விழிப்புணர்வின் காரமாணமாக ஒவ்வொரு மாணவனும் கட்டாயக்...